قرارداد های شهرداری بابلسر

1- پروژه احداث دو واحد تجاری واقع در پایانه مسافربری و بتن ریزی خیابان های سطح شهر
پیمانکار: پیمانکاری دلاور حسن نيا کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,867,600,000 تاریخ انعقاد : 1401/9/26 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
2- پروژه تراش آسفالت و آسفالت خیابان پانزدهم شهرک دریاکنار و خیابان های سطح شهر
پیمانکار: آذین سازه خزر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,714,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/10/12 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
3- زیرسازی و اجرای کانال کوچه عبدالحسینی 9 و خیابان های سطح شهر
پیمانکار: بهراد گستر نوین سازه بابلسر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,815,838,842 تاریخ انعقاد : 1401/10/7 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
4- احداث انبار گلخانه و تکمیل سرویس بهداشتی پایانه خیابان امام
پیمانکار: تحکیم سرا ساز ریتون کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,760,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/10/29 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
5- واگذاری(اجاره) زمینی به مساحت 800 متر مربع واقع در حد فاصل پارکینگ صفر تا یک در قسمت ساحلی جهت استقرار سرسره آبی و بادی
پیمانکار: صلاح الدین محمد نژاد کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 492,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/10/8 نحوه انتخاب برنده : مزایده
6- خرید و نصب تابلوی راهنمای مسیر خیابان های سطح شهر
پیمانکار: شرکت منظم کاران خزر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,668,272,738 تاریخ انعقاد : 1401/10/15 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
7- اجاره دو دستگاه کامیون کمپرسی ولوو ده چرخ با راننده جهت انتقال گل رودخانه بابلرود و کانال های سطح شهر
پیمانکار: شوسه خزر(حقیقی-شهرام نظری) کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 6,300,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/9/28 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
8- خرید اپلیکیشن 137 سامانه مدیریت خدمات شهری و میز خدمت الکترونیک
پیمانکار: توسعه ارتباطات هیرکان کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 550,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/10/3 نحوه انتخاب برنده : تفاهم نامه
9- واگذاری(اجاره)پارکینگ طبقاتی شهرداری بابلسر واقع در خیابان رجایی به مدت 1 سال
پیمانکار: صمد حسینی کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 900,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/10/8 نحوه انتخاب برنده : مزایده
10- کرایه یک دستگاه کامیون شش چرخ با راننده جهت حمل و انتقال گل رودخانه بابلرود و کانال های سطح شهر
پیمانکار: رامین حاجی پور کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 6,300,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/10/12 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
11- زیرسازی فرعی خیابان طالبی 29 و خیابان های سطح شهر
پیمانکار: طراحان و آسا گستران پیشرو بابلسر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,660,000,062 تاریخ انعقاد : 1401/10/7 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
12- طرح تعیین ضوابط ساماندهی سیما و منظر شهری در خیابان های سطح شهر
پیمانکار: شرکت فم فضا منظر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 4,000,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/9/30 نحوه انتخاب برنده : مناقصه