قرارداد های شهرداری بابلسر

1- پروژه اجرای آسفالت خیابان امام 12 و خیابان شریفی 23 و خیابان های سطح شهر
پیمانکار: آذین سازه خزر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 32,045,608,860 تاریخ انعقاد : 1401/7/18 نحوه انتخاب برنده : ترک تشریفات
2- پروژه اجرای سردرب و محوطه سازی ساختمان اداری شهرداری واقع در خیابان امام
پیمانکار: پی آرمه شاهوار راه کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 30,217,004,588 تاریخ انعقاد : 1401/8/5 نحوه انتخاب برنده : ترک تشریفات
3- پروژه اجرای اگو سه لوله بتنی مسلح 800 اتصال خیابان مدائنی به کمربندی
پیمانکار: چشم انداز توسعه خزر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 29,601,278,511 تاریخ انعقاد : 1401/8/8 نحوه انتخاب برنده : ترک تشریفات
4- کرایه یک دستگاه کامیون شش چرخ با راننده جهت حمل و انتقال گل رودخانه بابلرود و کانال های سطح شهر
پیمانکار: پیمانکاری حاجی پور کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 6,625,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/8/2 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
5- پروژه زیرسازی خیابان عبدی 11 و نبش چمران 28 و سطح شهر
پیمانکار: عادل سازان پیشرو بابلسر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,700,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/7/16 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
6- اجرای رنگ آمیزی و از بین بردن تبلیغات دیواری خیابان محله باغ فلاحت - فرهنگ شهر و خیابان های سطح شهر
پیمانکار: نقش و نگار تجاری لوتوس کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,000,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/6/31 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
7- اجاره یکدستگاه کامیون کمپرسی ولوو ده چرخ با راننده جهت حمل و انتقال گل رودخانه بابلرود و کانال های سطح شهر
پیمانکار: سید حسین صالحی کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 7,350,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/6/31 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
8- پروژه لایروبی رودخانه بابلرود
پیمانکار: گرنا گستر خزر کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 25,200,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/6/16 نحوه انتخاب برنده : ترک تشریفات
9- پروژه اجرای نورپردازی خیابان شهید رجایی و مصلی
پیمانکار: حنانه محمد پور کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 2,865,800,000 تاریخ انعقاد : 1401/6/16 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
10- خرید 1000 عدد سطل زباله پلی اتیلنی
پیمانکار: شهر آذین ماه نگار کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 4,970,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/5/31 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
11- کرایه یک دستگاه بیل بکهو با راننده جهت انجام کارهای خدماتی و عمرانی واحد خدمات شهری
پیمانکار: پیمانکاری محمدیان کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 6,475,000,000 تاریخ انعقاد : 1401/7/11 نحوه انتخاب برنده : مناقصه
12- پروژه زیرسازی خیابان 20 متری ضلع غربی شازده رودخانه و خیابان های سطح شهر
پیمانکار: ماسه سازان نکا کارفرما : شهرداری بابلسر مبلغ نهایی : 26,483,223,589 تاریخ انعقاد : 1401/7/4 نحوه انتخاب برنده : ترک تشریفات